Polityka prywatności i cookies

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Respuro P.S.A. przekazuje następujące informacje:

Administrator danych osobowych

Respuro Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Józefowie, ul. Podstołeczna 32, 05-410 Józefów

Cele przetwarzania danych osobowych

 • zawarcie oraz realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy),
 • udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).

Podstawa prawna przetwarzania

 • przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • przetwarzanie danych osobowych wynika z faktu zawarcia oraz realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy),
 • przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Informacja o plikach cookies

 • serwis korzysta z plików cookies,
 • pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,
  podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu,
 • pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji istotnych technik marketingowych:
  – Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  – Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 • w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
  oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej,
 • ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu,
  pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Kategorie odbiorców danych osobowych

 • Pracownicy i Zarząd Respuro P.S.A. w związku z celami określonymi powyżej.
 • Podmioty wykonujące na rzecz Respuro P.S.A. usługi zewnętrzne: księgowe i rachunkowe, informatyczne, hostingu, dostawcze, transportowe, pielęgnacji sprzętu i roślin na podstawie odrębnych umów, wymaganych do prawidłowej realizacji usług przez Respuro P.S.A.
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

 • przez okres realizacji umowy,
 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość,

        (a po tych okresach przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Respuro P.S.A., ul. Podstołeczna 32, 05-410 Józefów), email: administrator.rodo@respuro.com

Informacje dodatkowe

 • W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia.
 • Brak podania tych danych uniemożliwia realizację umowy.
 • W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.
 • Dane nie będą przekazywane przez Respuro P.S.A. do państw trzecich ani do  organizacji międzynarodowych.
  Respuro P.S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego respuro.com.
 • O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.